Foutmelding: ontbrekende foto

/Foutmelding: ontbrekende foto

Wanneer de melding “Ontbrekende foto…” in het boek of bij de controle van het boek verschijnt, mist het programma de koppeling naar de foto waardoor de foto niet kan worden gevonden. In het programma worden niet de foto’s, maar enkel de verwijzingen naar de foto’s op jouw computer opgeslagen. Wanneer je foto’s in het fotoboek hebt gebruikt, welke je bijvoorbeeld naar een andere map hebt verplaatst of van naam hebt veranderd, kan het dus voorkomen dat het programma de betreffende foto(‘s) niet meer kan vinden.

Je kunt dit oplossen door de foto’s opnieuw aan het fotoboek toe te voegen en te plaatsen op de pagina.