Bij Fotoboeken.nl streven we altijd naar 100% klanttevredenheid. We horen het graag wanneer een product niet naar tevredenheid is geleverd zodat we de situatie kunnen bekijken om te zien hoe we het zo goed mogelijk kunnen oplossen.

Opmerkingen en / of klachten kunnen binnen 7 dagen na levering van de bestelling via het formulier worden verzonden of telefonisch kenbaar worden gemaakt door met de Klantenservice te bellen (015- 3615470).

Ontvangst van een bericht wordt altijd bevestigd en we proberen berichten in ieder geval binnen 2 werkdagen na ontvangst te beantwoorden. Is voor de beantwoording meer tijd nodig dan zullen we dat ook laten weten.

Het is ook mogelijk contact op te nemen met de afdeling Bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk, waar Fotoboeken.nl bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Let op: retourzendingen zijn zonder onze voorafgaande toestemming niet toegestaan.